KIRKKOHERRAN TYÖ 

Nurmijärven seurakunnan - noin 31 500 jäsenen ja yli sadan työntekijän - kirkkoherran tehtävän määrittelyssä on otettava huomioon kolme keskeistä ulottuvuutta: kirkkolainsäädännön asettamat vaatimukset, kirkkoneuvoston linjaus sekä seurakuntalaisten, työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden tarpeet.

Kirkkolainsäädäntö määrittelee Kirkkojärjestyksessä kirkkoherran tehtävän näin:

"Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa." 

Eli mitä se on?

"Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta.

Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.

Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies.  Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Kirkkoherra johtaa ja valvoo kirkkoherranvirastoa ja kirkonarkistoa." 

(KJ 6 34 §)

 

Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto tuo määrittelyssään kirkkoherran tehtävät astetta lähemmäs arkipäivää:

1. Kirkkoherran tulee kyetä johtamaan suuren seurakunnan henkilöstöä ja huolehtimaan työntekijöiden osaamisesta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

 2. Kirkkoherran tulee olla perehtynyt suuren seurakunnan hallinto- ja talousasioiden hoitoon.

3. Kirkkoherran tulee olla hengellinen johtaja, jolla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja esiintymistaitoa.

4. Eduksi tulee laskea perehtyneisyys aluemallin pohjalle rakentuvaan seurakuntatyöhön ja hyvät edellytykset verkostoitumiseen. 

 

Kolmantena, mutta ei vähäisimpänä, tulevat seurakuntalaisten, työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden odotukset kirkkoherran suhteen.  

Kaikkiaan kirkkoherran työn uskon olevan parhaimmillaan innostamista siihen, että me yhdessä kerromme sanoin ja teoin kuinka Jumalan armo ja rakkaus on kaikille tarjolla.  Että jokainen nurmijärveläinen on tervetullut seurakuntaan kotiin.