NÄKYNI

Visioni Nurmijärven seurakunnan kirkkoherran tehtävästä on olla laaja-alainen seurakunnan työn mahdollisuuksien luoja.  Kirkkoherra voi johtaa muuttuvissakin oloissa kaikki yhdessä kertomaan Jumalan armosta ja rakkaudesta.  Tähän tulee myös kaiken hallinnon, talouden ja johtamisen viime kädessä tähdätä.

Seurakuntaan sisälle tulon kynnyksiä voimme hioa monella tapaa pois. Voimme tehdä sitä muun muassa edelleen kehittämällä hienoa lapsi-, varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyötämme.  Oleellista on joka tapauksessa muistaa kaikenikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat seurakuntalaisemme. 

Kirkkopiirimme tuovat seurakunnan lähelle, katutasolle ja kylänraitille.  Saamme samalla muistaa, että kirkkopiireistämme huolimatta olemme yksi Nurmijärven seurakunta.  Tähän kotiseurakuntaan sitoutumisessa saamme yhdessä työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset, kaikki seurakuntalaiset, olla rohkaisemassa jokaista nurmijärveläistä.

Meillä on tähän työhön monella tapaa vahvat resurssit.  Kristus-perustalla kaikki on, mutta inhimillisesti ajatellen esimerkiksi ammattitaitoinen ja motivoitunut työntekijäkuntamme - kiinteässä yhteistyössä aktiivisten vapaaehtoistemme kanssa  - on upea voimavara vastaamaan ajan haasteisiin.  Työntekijöistämme huolehtimisen lisäksi on tärkeää siksi seurakuntamme huolehtia hyvin myös vapaaehtoisistamme.  Henkilöstömme yleisen kehittämisen ja työssä jaksamisen ja työn ilon asiat ovat siis niin ikään erittäin tärkeitä asioita.

Kirkkoherran työssä on tärkeää olla yhteyksien rakentaja ja ylläpitäjä. Seurakuntamme tarvitseekin yhä lisää verkostoitumista ihmisten tavoittamiseksi ja palvelemiseksi.  Tehokas verkkoviestintämme kutsuu sekin yhä uusia lähimmäisiämme aivan kasvoista kasvoihin kohtaamisiin. 

Kirkkoherra on palvelija, joka on rohkaisemassa niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisia Jumalan meille antamassa ilosanoman kertomisen tehtävässä.  Tätä evankeliumia Jeesuksen rakkaudesta saamme kertoa sanoin ja teoin.  Ja itse levätä armon varassa.  Kristinusko ei ole suoritususkonto vaan uskoa siihen, että kaikki on jo puolestamme Golgatalla maksettu - maksettu Taivaaseen asti.

Pidän ohjenuoranani sanaparia luja ja lempeä.  Uskon sen olevan hyvä neuvo johtajalle ja paimenelle.